Изследване и развитие
Обучение
  • - Организация и провеждане на курсове за обучение, семинари, консултации и технологични демонстрации
  • - Обучение по лазерна безопасност
Инженеринг
  • Инженерно и технологично проектиране
  • Нови изделия и технологии
  • Измерване на лазерни характеристики