Обучение и демонстрации

 МИЛИТ "САТУРА" провежда курсове за професионално обучение по:
 

 

  • Лазерни технологии - лазерно рязане, лазерно маркиране
  • Безопасна работа с лазери и лазерни съоръжения

На успешно завършилите курса се издава фирмен сертификат за завършено обучение.
 

 

 

     

МИЛИТ "САТУРА" организира:

Провеждане на производствен и пред дипломен стаж на студенти и ученици от професионални гимназии

Технологичен практикум по лазерна обработка  

 

Семинари, консултации и демонстрации 

 

 

 

курсове за обучение