Контакти

МИЛИТ "САТУРА" АД


    
Телефони:  +359 32 620 307
GSM:             +359 32 882 933 450 - Изпълнителен директор
GSM:             +359 32 882 933 431 - поръчки за лазерно надписване/гравиране
GSM:             +359 32 882 933 428 - лазерна безопасност
GSM:             +359 32 882 933 426 - обучение
Факс:            +359 32 620 248

Пощенски адрес:
ул."Вълко Шопов" 14
4023 Пловдив, България

e-mail: satura.optela@gmail.com
Име:*   Коментар:

Категория:
Фирма:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Е-mail:*